Naslovna AKTUELNO Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća LukavacVanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, na kojoj se  razmatra pitanje GIKIL-a, u ovim trenutcima se održava u PU Lukavac.

 

Iako su bili planirane tri tačke dnevnog reda na istom se nalazi samo razmatranje stanja kvalitete okoline na području općine Lukavac nakon akcidentnog zagađenja rijeke Spreče, zemljišta, zraka i ugrožavanjesigurnosti i zdravlja radnika u privrednom društvu GIKIL.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sprovođenju regulacionog plana  Industrijske zone Lukavac sa programom uređenja kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgođenom plaćanju općinski Načelnik kao ovalšteni predlagač iste je povukao sa Dnevnog reda uz konstataciju da će iste biti uvršetene na redovnoj sjednici koja je najavljena za utorak 4. septembra.

 

Kuriozitet i ovog općinskog vijeća jeste višesatna rasprava koja se vodila oko dnevnog reda.

 

Vijećnici su jednoglasno podržali set zaključaka između ostalog,  Vijeće i općinski Načelnik  zahtjevaju od vlasnika i upravljačkih struktura GIKIL -a da odmah i bezuslovno krenu u investicije i osiguraju brz i efikasan progres u oblasti sigurnosti radnika u proizvodnim procesima i uticaju na okoliš, da dostave detaljan plan i program,  javno prezentuju i te usaglase sa lokalnom zajenicom i organima vlasti, te da ga temeljito i kontinuirano provode.

 

Detaljni izvještaj sa sjednice općinskog Vijeća Lukavac možete pratiti u programu TV Lukavac u emisiji LTV Aktuelano večeras od 18:30, a kompletnu sjednicu možet pogedati večeras od 20 sati.

 

(RTV Lukavac)