Naslovna AKTUELNO Tokom 2018. godine u Lukavcu predano više od 40 zahtjeva za razvod...

Tokom 2018. godine u Lukavcu predano više od 40 zahtjeva za razvod (VIDEO)

U 2018. godini Centar za socijalni rad Lukavac uspio je svoje redovne aktivnosti i zahtjeve građana riješiti u zakonskim rokovima. Izvještaj je u izradi, a očekuju i da će finansijski plan poslovanja biti pozitivan. Centar je imao i veliki broj aktivnosti koje su realizirane u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

 

Prema podacima Centra tokom posljednjih nekoliko godina došlo je do znatnog povećanja  broja razvoda brakova. U  2018.  godini primljeno je više od 40 zahtjeva za posredovanje u razvodu brakova, za razliku od ranijih godina kada je u prosjeku bilo 15 predmeta. Veliki je broj i starih osoba koji su bez porodičnog staranja  i koji traže usluge za smještaj. Centar bilježi i nove probleme korisnika sa kojima se uposlenici nisu susretali ranijih godina.

 

Kada su u pitanju socijalno ugrožene osobe zahtjevi korisnika su na istom nivou i nema značajnijeg povećanja. Kada je u pitanju nasilje u porodici , uloga Centra za socijalni rad je da zaprimi prijavu, te da ukoliko korisnik traži zaštitu, istoj omogući smještaj u sigurnoj kući i pruži neki vid socijalne zaštite za poduzimanje u takvim urgentnim sutuacijama. Broj predmeta nasilja u prodici nije značajno povećan, a  bilježi se veći broj prijava nasilja odrasle djece nad starijim članovima porodice, najčešće roditeljima.

 

Poboljšavanje uslova rada, prostornog kapaciteta, upošljavanje novih kadrova i otvaranje porodičnog savjetovališta samo su neki od prioriteta menadžmenta Centra za socijalni rad Lukavac u aktuelnoj godini.

 

Priču iz ove ustanove donosi nam Sabina Džibrić.

 

(RTV Lukavac)