Naslovna AKTUELNO Tokom jeseni u TK zasijano 7.884,90 ha zemljišta

Tokom jeseni u TK zasijano 7.884,90 ha zemljišta

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva na našem kantonu je realizovana na 7.884,90 ha, ili na 98,59 % planiranih površina.

 

Najveće površine zasijane su pšenicom 3.802 ha, odnosno 100,45 % od planiranih površina, a 48,22 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.866 ha, odnosno 100,05 % od planiranih površina. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 71,80% na području Teočaka do 162,00% na području Sapne. Posmatrajući u odnosu na prošlu godinu, jesenja sjetva ove godine je ostvarena na 7.884,9 ha, što je za 743,9 ha, odnosno 10,42% više. u 2020. godini došlo do smanjenja sjetvenih površina u općinama Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kladanj i Teočak u gradu Gračanica sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u ostalim općinama/gradovima sjetvene površine nešto povećane.


 

Na povećanje sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu, uticale su povoljne vremenske prilike u vrijeme optimalnih rokova sjetve što je omogućilo blagovremenu pripremu zemljišta za sjetvu. Također, na povećanje sjetvenih površina uticalo je i sufinansiranje troškova proljetne sjetve kao i sukcesivna isplata ostvarenih novčanih podrški kako iz Federalnog tako iz Kantonalnog budžeta.