Naslovna AKTUELNO Treći ciklus studija na Rudarstvu, Farmaciji, Tehnologiji i Prirodno matematičkom

Treći ciklus studija na Rudarstvu, Farmaciji, Tehnologiji i Prirodno matematičkom


Na redovnoj sjednici, održanoj u ponedjeljak, Vlada TK je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

 

 

Razlog za donošenje izmjena jeste činjenica da je u Odluci o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini napravljen previd i nisu obuhvaćeni Rudarsko – geološko – građevinski, Farmaceutski i Prirodno matematički fakultet i zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta.

 

Shodno izmjenama, Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, na ovim fakultetima plaćat će školarinu u iznosu od 12.000,00 KM.