Naslovna AKTUELNO Turistička zajednica TK raspisala javni poziv za dodjelu sredstava

Turistička zajednica TK raspisala javni poziv za dodjelu sredstavaTuristička zajednica Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja na području Tuzlanskog kantona. Isti je objavljen s ciljem podsticaja  razvoja i unaprjeđivanja, odnosno obogaćivanja, turističke ponude Tuzlanskog kantona, podizanja kvaliteta  promocije turističke ponude i poboljšanja imidža Tuzlanskog kantona.

 

Bespovratna novčana  sredstva  u ukupnom iznosu od 30.000 KM  namijenjena  su  pravnim i fizičkim licima,  nevladinim organizacijama i udruženjima, organizatorima turističko-kulturnih, gastronomskih i drugih oblika manifestacija i slično, kao i onima koji se bave popularizacijom Tuzlanskog kantona.

 

Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispunjavati pravno-formalne uslove.

 

Sredstva podrške, kako je navedeno u Javnom  pozivu,  ne mogu se koristiti za: troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade), najam i kupovinu vozila, te troškove redovnog uredskog poslovanja.

 

Nosioci programa podnošenjem prijave projekta za dodjelu bespovratnih sredstava na propisanim obrascima  kandiduju  svoje projekte  uz  dostavu tražene dokumentacije  ne starija od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Zahtjevi na osnovu objavljenog Javnog poziva se primaju do 07.05.2019. godine.

 

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva. Popis korisnika i namjena dodjeljenih sredstava po korisniku biti će objavljen na web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( www.tourism-tk.ba ) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Vremenski rok u kome se trebaju implementirati odobreni projekti obuhvata period zaključno sa 31.08.2019 godine, kako bi isti bili u funkciji ostvarenja što boljih rezultata tokom ljetne turističke sezone na području Tuzlanskog kantona.