Naslovna AKTUELNO Tuzlanska zbirka o Titu nacionalni spomenik BiH

Tuzlanska zbirka o Titu nacionalni spomenik BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika  je u februaru 2013. godine, proglasila „Pokretno dobro – zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije, koja se nalazi u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli“ nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

Nacionalni spomenik ĉini 86 djela. Nacionalni spomenik je smješten u zgradi Međunarodne galerije portreta Tuzla, koja predstavlja rijetku instituciju koja baštini djela bosanskohercegovaĉkih umjetnika koji su se, prije osnivanja akademija u Bosni i Hercegovini, školovali u priznatim evropskim centrima umjetnosti. Fundus Galerije nesumnjivo predstavlja izvor za izuĉavanje historije i razvoja bosanskohercegovaĉke umjetnosti u cjelini, izuĉavanje portreta kao likovne teme, te izuĉavanje razliĉitih likovnih pravaca, materijala i tehnika.

 

Većina djela iz zbirke Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije nastala je 1977. godine u Bugojnu. Na poziv Tita, umjetnici iz svih zemalja (bivše) Jugoslavije, okupili su se u njegovoj rezidenciji i stvarali vlastite likovne interpretacije ovog državnika. Te godine organizirana je i izložba istoga naziva, koja je pored likovne, imala i dokumentarno-historijsku vrijednost. Na izložbi su prikazani portreti Josipa Broza Tita, nastali od 1946. do 1977. godine.

 

Međunarodna galerija portreta u Tuzli nastala je amaterskom inicijativom 1964. godine u Osnovnoj školi „Centar“. Nastala je inicijativom i donacijom likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Svoj profesionalni interes vezuje za istraživanje, prezentaciju i valorizaciju znaĉajne likovne teme – portreta.

 

Cjelokupan fundus Galerije portreta u Tuzli razvrstan je u osam kolekcija/zbirki:

 

– Kolekciju savremenog portreta XIX i XX stoljeća – Kolekciju crteža, akvarela, tempera i ulja Ismeta Mujezinovića, – Kolekciju crteža, grafika i ulja Adele Behr Vukić, – Kolekciju legata Haima Džemsa Pinte, – Internacionalnu zbirku portreta – crteža i grafika, – Kolekciju savremene bosanskohercegovaĉke umjetnosti, – Kolekciju likovnih umjetnika Tuzle, – Kolekciju Kaselske škole.

 

Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije sastoji se od 86 djela. Djela iz zbirke nastala su u dva vremenski odvojena okupljanja umjetnika bivše Jugoslavije. Prvo okupljanje organizirano je u Beogradu krajem decembra 1946. i poĉetkom januara 1947. godine. Pozvani umjetnici koji su uĉestvovali u portretiranju Tita su: Ismet Mujezinović, Paja Jovanović, Pjer Križanić, Vladimir Becić, Marino Tartalja, Božidar Jakac, Gabrijel Stupica i Zlatko Prica.

 

Na drugom okupljanju, organiziranom u Bugojnu između 2. i 4. aprila 1977. godine, uĉestvovali su bosanskohercegovaĉki umjetnici: Ismet Mujezinović, Vojo Dimitrijević, Mario Mikulić, Meha Sefić, Ljubo Lah, Mevludin Ekmeĉić, Mustafa Voljevica – Ico, Mersad Berber, Alija Kuĉukalić, Luka Ilić, Ibrahim Bilajac, Milivoje Unković, Salim Obralić i Ljupko Antunović. Umjetnici stvaraju u razliĉitim likovnim tehnikama, od kojih su najzastupljenije olovka, kreda, ugljen, tuš, bakropis, pastel, ulje, gips i bronza.

 

Veći dio zbirke ĉine slike (77), a tek manji skulpture (9). Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije nastala je darivanjem ili otkupom od autora.

 

Projekat „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, tokom 2018. godine, provodi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, uz saglasnost i podršku nadležnog Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.