Naslovna AKTUELNO U aprilu pad prikupljenih poreza i doprinosa veći od pet posto

U aprilu pad prikupljenih poreza i doprinosa veći od pet posto

Podaci se odnose na direktne poreza, doprinose, takse i naknade.

U strukturi direktnih poreza za period januar –april 2020. godine nalazi se: porez na dohodak u iznosu 137.959.907 KM, naknade i takse naplaćene su u iznosu 126.537.328 KM, porez na dobit naplaćen je u iznosu od 119.814.757 KM, posebne naknade 67.946.459 KM, porez na imovinu naplaćen je 35.439.575 KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu 13.639.564 KM, a ostali porezi naplaćeni su u iznosu 179.464 KM.

 

U ovom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1,17 milijardi KM.

 

U strukturi doprinosa naplaćeno je doprinosa za PIO u iznosu od 651.740.735 KM, doprinosa za zdravstveno osiguranje 463.259.709 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 53.973.068 KM.