Naslovna AKTUELNO U BiH skuplji prijevoz, struja i stanarine

U BiH skuplji prijevoz, struja i stanarine

Prema podacima Federalnoga zavoda za statistiku, potrošačke cijene u lipnju 2018. bile su veće za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec. Također, u lipnju 2018., u odnosu na isti mjesec 2017., cijene su bile veće za 2,1 posto, što istodobno predstavlja i godišnju inflaciju. Promatrano po klasifikacijama osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle kada je u pitanju prijevoz za 1,6 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za jedan posto, rekreacija i kultura za 0,5 posto. Također, cijene su porasle i u zdravstvu za 0,3, za ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

 

Trajni i netrajni proizvodi U lipnju su porasle i cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovitoga održavanja kuće za 0,1 posto. Zanimljivo je kako su pojeftinili odjeća i obuća za 1,4 posto, hrana i bezalkoholna pića za 0,4 te alkoholna pića i duhan za 0,1 posto. Podaci otkrivaju kako je u lipnju ove godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda bio veći za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec. Promatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, indeks cijena intermedijarnih proizvoda, osim energije, veći je za 0,6 posto, energije za 0,3 i kapitalnih proizvoda za 0,2 posto. Pad indeksa cijena registriran je u skupini trajnih proizvoda za široku potrošnju te netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3 posto. Indeks cijena u području vađenja ruda i kamena bio je veći za 0,5 posto, a u području proizvodnje i opskrbe električnom energijom, plinom, parom i u klimatizaciji za 0,3 posto. Kada je u pitanju prerađivačka industrije, i tu se bilježi porast za 0,2 posto.


 

Promatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena registriran je u oblasti proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda – za 6,1 posto. Najveći pad indeksa cijena registriran je u oblasti proizvodnje odjeće – za 2,5 posto. Stalni rast cijena u BiH U ostalim oblastima indeksi cijena nisu se značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u lipnju 2018. bio je veći za 3,4 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na prosinac 2017. nije se mijenjao. Ako se podaci potrošačkih cijena usporede s rastom cijena u svibnju ili travnju ove godine, može se zaključiti da potrošačke cijene imaju konstantu na mjesečnoj razini – 0,2 posto. U svibnju ove godine na mjesečnoj razini zabilježen je rast cijena za 0,2 posto. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2018., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su bilježile rast za 0,2 posto. Ekonomski analitičari tvrde da u BiH postoji dugogodišnji “pužući” rast cijena koji je doveo do toga da potrošačke cijene konstantno rastu, pa nije čudno što je iznos potrošačke košarice dva i pol puta veći od prosječne plaće.

 

(Izvor: Večernji)