Naslovna AKTUELNO U BiH tokom 2018. registrovano 820 slučajeva trovanja hranom

U BiH tokom 2018. registrovano 820 slučajeva trovanja hranomVijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH, te donijelo  više zaključaka u cilju nastavka praćenja i jačanja kontrole u ovoj oblasti.

 

Prema Izvještaju, ukupno je u prošloj godini obrađen 85.601 uzorak hrane, od čega je neodgovarajućih uzoraka bilo 4.007 ili 4,68%.

 

Na mikrobiološke parametre ukupno je u 2018. godini ispitivano 66.035 uzoraka hrane, među kojima njih 794 ili 1,20% nije bilo u skladu sa važećim propisima, najviše iz kategorija meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači te iz šećera.

 

U  BiH je 2018. godine registrovano ukupno 820 slučajeva obolijevanja, gdje je hrana potvrđena kao uzrok/put prijenosa. Najčešći uzrok obolijevanja su bile Solmonellosis i Toxiinfection/ Intoxication alimentaris.

 

U prošloj godini analizirano je 14.788 uzoraka vode za piće, pri čemu je utvrđeno da 3.108 uzoraka ili 21,02% nije bilo u skladu sa važećim propisima. Također je urađeno 10.795 laboratorijskih analiza vode za piće na mikrobiološke parametre, od čega 2.224 analize nisu bile u skladu sa važećim propisima u BiH. Najveći broj, i to 57,6% neodgovarajućih uzoraka vode za piće je bio iz individualnog vodosnabdijevanja (bunari, čatrnje, cisterne, pumpe), dok je procenat neodgovarajućih uzoraka iz javnih vodovoda iznosio 13.3%.