Naslovna AKTUELNO U Federaciji BiH 518.760 zaposlenih osoba

U Federaciji BiH 518.760 zaposlenih osoba

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 22.03.2021. godine prema prebivalištu osiguranika iznosi 518.760. Ovaj broj veći je za 354 u odnosu na podatak od 15. marta 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 518.406.  

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.03.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

 

 
KANTON TEKUĆE STANJE NA DAN 22.3.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo 139.657 158.893 26,92
Tuzlanski kanton 100.792 97.909 19,43
Zeničko-dobojski kanton 85.635 80.772 16,51
Hercegovačko-neretvanski kanton 51.501 51.648 9,93
Srednjobosanski kanton 51.238 49.231 9,88
Unsko-sanski kanton 37.140 36.424 7,16
Zapadnohercegovački  kanton 20.569 20.197 3,97
Kanton 10 11.121 10.875 2,14
Bosansko-podrinjski kanton 7.354 6.791 1,42
Posavski kanton 5.636 6.216 1,09
Republika Srpska 7.327 1,41
Brčko distrikt 790 0,15
UKUPNO: 518.760 518.956 100

 

Stanje broja zaposlenih na dan 22.03.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/22_03_2021.pdf.

 

 

(RTV Lukavac)