Naslovna AKTUELNO U Federaciji BiH zaposleno 527.396 osoba

U Federaciji BiH zaposleno 527.396 osoba

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2018. godine uplatili 4.705.498.326 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 328.933.764 KM više u odnosu na januar – novembar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,52 %.

 

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – novembar 2018. godine, u odnosu na januar – novembar 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br. Kantoni januar–novembar 2017. januar-novembar 2018. index
18/17. (%) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati u 2018 (%)
1. Sarajevski 1.641.610.780
1.737.064.426 105,81 95.453.646 36,92
2. Tuzlanski 716.171.782 779.869.435 108,89 63.697.653 16,57
3. Zeničko-dobojski 559.633.185 610.460.770 109,08 50.827.586 12,97
4. Hercegovačko-neretvanski 521.398.862 571.271.223 109,57 49.872.361 12,14
5. Srednjobosanski 327.218.118 351.876.348 107,54 24.658.231 7,48
6. Unsko-sanski 275.045.474 289.726.155 105,34 14.680.681 6,16
7. Zapadnohercegovački 167.279.983 180.258.981 107,76 12.978.998 3,83
8. Kanton 10 75.506.666 79.928.666 105,86 4.422.000 1,70
9. Bosansko-podrinjski 47.854.515 58.462.656 122,17 10.608.141 1,24
10. Posavski 44.845.198 46.579.665 103,87 1.734.467 0,99
Ukupno 4.376.564.562 4.705.498.326 107,52 328.933.764 100,00

 

U periodu januar – novembar 2018. godine u odnosu na januar – novembar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 102.914.087 KM, ili iskazano u procentu za 6,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 

• poreza na dobit u iznosu od 367.837.668 KM, što je više za 11,51 % ili 37.956.235 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,81 % ili za 28.195.191 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,12 % ili za 9.761.043 KM;
• porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 154.494.180 KM, što je više za 0,64 % ili za 982.761 KM;
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.130.190 KM što je za 20,21 % ili za 286.177 KM manje;
• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 409.758.343 KM, što je povećanje za 12,77 % ili za 46.398.949 KM;
• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 356.191.572 KM, što je manje za 0,13 % ili za 457.070 KM.

U periodu januar – novembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 3.113.952.158 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 225.869.325 KM ili iskazano u procentu za 7,82 %.

Naplaćeni doprinosi u 2018.godini iznose:
• doprinosi za PIO/MIO 1.726.956.480 KM;
• doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.243.317.815 KM;
• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 143.677.864 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2018. godine je 527.396 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.
Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.
Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.
Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.
Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.
Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.
Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.
Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.
Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!
Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.
Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

 

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

• e-maila: [email protected] i [email protected],
• SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
• besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.