Naslovna AKTUELNO U Lukavcu potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i...

U Lukavcu potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece (VIDEO)

Kako bi se regulisala međusektorska saradnja, te osigurao najveći mogući stepen sigurnosti i zaštite djece koja mogu postati žrtve ekonomske, seksualne i drugih vidova eksploatacije, odnosno drugih oblika trgovine ljudima, predstavnici Općine Lukavac i svih relevantnih institucija i ustanova, kao i Udruženja „Zemlja djece” su potpisali Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece.

 

Nosilac ovog projekta bila je Općina Lukavac koja je dala snažnu podršku da Protokolom za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece budu involvirane sve relevantne institucije i ustanove sa područja ove općine. Jednu od najvažnijih uloga u konkretnoj realizaciji ovog protokola ima Centar za socijalni rad Lukavac.


 

Kako se navodi u protokolu sve predviđene aktivnosti nadležnih organa moraju biti poduzete u najboljem interesu djeteta i uz najveću brigu i zaštitu koja je prijeko potrebna za dobrobit djeteta, uzimajući u obzir mišljenje djeteta koje se cijeni prema uzrastu i dobi. Sve mjere i akcije koje se tiču djeteta žrtve navedenih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, moraju se preduzimati u najvećem stepenu hitnosti i efikasnosti i uz zaštitu privatnosti i identiteta djeteta.

 

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece je zasnovan na obavezama koje je BiH preuzela ratifikovanjem UN Konvencije o pravima djeteta, Konvencije o najgorim oblicima iskorištavanja dječijeg rada i UN Konvencije protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i njenog Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i djecom, te drugim međunarodnim instrumentima koji se odnose na borbu protiv eksploatacije djece, nasilja, i trgovine ljudima.

 

 

Potpisivanju ovoga dokumenta prisustvovala je i ekipa RTV Lukavac, a video prilog je pripremio Alem Mešković:

 

 

 

 

(RTV Lukavac)