Naslovna AKTUELNO U Odgojnom centru TK u protekloj godini boravila 44 maloljetnika (VIDEO)

U Odgojnom centru TK u protekloj godini boravila 44 maloljetnika (VIDEO)

Delinkventno ponašanje maloljetnika je ozbiljan problem porodice, obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Sa ciljem preventivnog djelovanja na pojavu maloljetničke delikvencije, te pružanja pomoći i zaštite onima koji su počinili krivično djelo, na području TK djeluje JU Odgojni centar.

 

U protekloj godini kroz ovu ustanovu prošla su 44 maloljetnika, od čega je putem   sudskih rješenja boravilo 13 maloljetnika. Kada su u pitanju dijagnostika i opservacija, odnosno individualni i preventivni tretmani,  u ustanovi je boravio 31 maloljetnik.


 

Sa ciljem prevencije i smanjenja maloljetničkog prestupništva, Odgojni centar TK, sam ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i udruženjima, priprema i realizuje  projekte, programe, radionice i druge aktivnosti.

 

Jedan od projekata koje provodi ova ustanova je Protokol o kontinuiranoj saradnji na provođenju i prevenciji maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,  a realizacija je planirana  i u školama na području općine Lukavac.

 

U sklopu redovnih djelatnosti Centar je dvije radionice na temu prevencija maloljetničke delinkvencije upriličio u OŠ “Lukavac Mjesto”, a sa takvim aktivnmostima će nastaviti i u narednom periodu.

 

 

Preporučujemo video prilog Mirzete Riđešić.

 

 

(RTV Lukavac)