Naslovna AKTUELNO U TK registrovano aktivnih 3.765 malih i srednjih preduzeća

U TK registrovano aktivnih 3.765 malih i srednjih preduzeća

Vlada TK je prihvatila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini radilo je 3.765 malih i srednjih preduzeća, dok u je Federaciji BiH taj broj 22.841. To znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16,4% posluje na području Tuzlanskog kantona. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na Tuzlanskom kantonu 91,26% spada u kategoriju malih, a samo 8,74% u preduzeća srednje veličine. U Federaciji BiH od ukupno 22.841 preduzeća 92,47 % spada u mala preduzeća, a 7,53 % se svrstava u kategoriju srednjih preduzeća. U 3.765 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini bile su zaposlene 41.283 osobe. Od toga je 18.434 osoba (44,65%) zaposleno u malim preduzećima, a 22.849 osoba (55,35%) u preduzećima srednje veličine. Najveći broj MSP na području Tuzlanskog kantona posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.349) i prerađivačke industrije (691). Najveći broj zaposlenih u MSP na području TK je upravo u malim i srednjim preduzećima koja djeluju u oblasti prerađivačke industrije, 14.006 zaposlenih.

 

U 2019. godini programima finansijske podrške dodijeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 60 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 1.233.026,90 KM što čini 15,80 % od ukupnog iznosa odobrenih sredstava. Učešće broja korisnika sa TK u ukupnom broju korisnika odobrenih sredstava u 2018. godini iznosio je 6,99 %, dok u 2019. godini iznosi 9,2 % dakle broj korisnika sa Tuzlanskog kantona se povećao sa 32 na ukupno 60 korisnika. U 2019. godini i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona realiziralo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ pri čemu su podržani programi usmjereni na razvoj poduzetništva i obrta, a time usmjereni i na privredni razvoj Tuzlanskog kantona. U okviru navedenog programa ukupno je odobren iznos od 913.420,79 KM za programe 48 korisnika i to 5 jedinica lokalne samouprave, 9 fizičkih lica, 3 udruženja/fondacije, 1 obrtnička komora 8 malih i srednjih preduzeća, 22 obrta. Za 8 malih i srednjih preduzeća odobren je iznos od 310.000 KM. Tokom 2019.godine zabilježen je značajan porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva. Lokalne zajednice su za ovu namjenu plasirale ukupno 2.728.201,47 KM dok su u 2018. godini za podršku razvoju poduzetništva izdvojile ukupno 1.489.259,05KM.


 

Tokom 2020. Kantonalna vlada je realizirala znatno veći broj poticajnih programa. Do kraja mjeseca novembra Vlada Tuzlanskog kantona realizirala je ukupno 63 investiciona poticaja, što je za 13 poticaja više nego u prethodnoj 2019. godini. Također i planirani iznos sredstava je povećan za oko 6,5 miliona KM, sa 28.602.069,31 KM na 34.262.389,06 KM, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.