Naslovna AKTUELNO U TK tokom 2018. stipendirano 889 studenata i 1034 učenika iz boračkih...

U TK tokom 2018. stipendirano 889 studenata i 1034 učenika iz boračkih kategorijaVlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine. Tokom prošle godine, radeći primarno na provedbi Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja, je uspješno okončalo nekoliko najznačajnijih projekata.

 

Za projekat stipendiranja boraca i članova njihovih obitelji, ukupno je izdvojeno 1.106.000,00 KM. Prema ovom projektu pravo na stipendiju ostvarilo je 889 studenata i 1034 učenika. Također, za projekat volonterskog staža – stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa boraca i članova njihovih obitelji, ukupno je realizovano 474.614,81 KM. Cilj ovog programa je omogućavanje braniocima i članovima njihovih porodica, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva, da obave volonterski staž i brže stignu do zaposlenja. Putem javnog poziva i ponovljenog javnog poziva pravo na ovaj oblik pomoći ostvarilo je ukupno 140 osoba. Realizacijom projekta dodjele grant sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje omogućeno je zapošljavanje 44 osobe, a dodatne 23 osobe su samostalno pokrenule vlastiti biznis projekat. Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje, za projekat pomoć za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini ukupno je realizovano 726.762,70 KM, a pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju ostvario je 241 kandidat.

 

U 2018. godini, kontinuirano su obavljani i ostali poslovi na ostvarivanju dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, kao što su obavezno zdravstveno osiguranje, premija zdravstvenog osiguranja – „markica“, nabavka ortotsko – protetskih pomagala, higijensko-sanitetskog materijala za RVI – osobe sa paraplegijom, liječenje branilaca i članova njihovih porodica, podizanje jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije R BiH i MUP-a na području i izvan područja Kantona, izgradnja spomenika, pomoć u slučaju smrti, te druga prava boračke populacije.