Naslovna AKTUELNO U toku je javni poziv za omladinska udruženja i neformalne grupe mladih...

U toku je javni poziv za omladinska udruženja i neformalne grupe mladih (VIDEO)


Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu objavila je Stalni javni poziv omladinskim  udruženjima i neformalnim grupama mladih za upis u registar omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih Općine Lukavac.

 

Radi se  o novini  koja do sada nije primjenjivana, a koja je regulisana Zakonom o mladima FBiH prema kojem je svaka općina dužna voditi registar omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih na osnovu kojeg bi isti mogli aplicirati za sredstva kod svih nivoa vlasti.

 

Spisak omladinskih udruženja na području općine Lukavac, na osnovu kojeg su predlagani projekti mladih postojao i ranije, ali su mnoga omladinska udruženja prestala da rade, tako da trenutno na području naše općine djeluje samo pet omladinskih udruženja.

 

Zahtjev za upis u registar podnosi se Službi za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu Općine Lukavac, a nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde. Uz zahtjev za upis u spisak omladinskog udruženja prilaže se rješenje o registraciji. Ovaj javni poziv objavljen je i na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lukavac i stalnog je karaktera.

 

Sve dodatne informacije  o načinu i postupku učešća mogu se dobiti u nadležnoj općinskoj službi, a više korisnih informacija saznajte i u video prilogu Subhije Sivčević:

 

 

 

(RTV Lukavac)