Naslovna AKTUELNO Učenici OŠ “Poljice” posjetili “Mali Svijet” (VIDEO)

Učenici OŠ “Poljice” posjetili “Mali Svijet” (VIDEO)


U okviru projekta „Jednakost je sreća“, učenici i nastavnici iz OŠ “Poljice” posjetili su Centar za ranu intervenciju djece sa teškoćama u razvoju „Mali Svijet“.

 

Djeca sa teškoćama u razvoju predstavljaju jednu od najmarginaliziranijih i najisključenijih grupa u BiH zbog neadekvatnog pristupa potrebnim servisima podrške, stigmatizaciji i diskriminaciji sa kojom se suočavaju, te nerijetko i teškoj finansijskoj situaciji njihovih porodica.

 

Vodeći se vizijom odgovornog i inkluzivnog društva, pokrenuta je kampanja „Jednakost je sreća“ koja u središte stavlja učenike koji zbog boje kože, jezika, mišljenja, siromaštva ili bogatstva, teškoćama u razvoju ili po svojoj etničkoj pripadnosti čine manjinu.

 

Kampanja kroz zajedničke aktivnosti učenika sa svojim različitostima pokazuje kako razlike nisu prepreke već da su one bogatstvo koje, kad se zajedno zbroje, daju jednakost -sreću.

 

„Mali Svijet“ je centar za djecu sa teškoćama u razvoju koji pruža rehabilitaciju djeci s intelektualnim teškoćama predškolske i osnovnoškolske dobi. U ovom centru provode se socijalne usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja. Također, provodi se i program predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, a njeguje se i promiče načelo inkluzivne zajednice.

 

Posjeta je realizovana od strane deset učenika i tri nastavnika OŠ “Poljice” sa voditeljom kampanje nastavnicom Elzinom Fajić Okanović.

 

U predivnoj atmosferi učenici su sa djecom iz centra uradili zajedničku radionicu posvećenu pravima djeteta. Radost i zadovoljstvo je bilo obostrano.

 

Na kraju posjete uručeni su pokloni, novogodišnji paketići koje su svi učenici Osnovne škole „Poljice“ prikupili i pakovali u okviru akcije „Jedan slatkiš-jedno dijete“.

 

„Mali Svijet“ i OŠ “Poljice” imaju dugogodišnju saradnju, a posjetom je potvrđena i dogovorena još bolja saradnja u budućnosti.

 

Video prilog je pripremila Edina Husović.

 

 

(RTV Lukavac)