Naslovna AKTUELNO UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata.

 

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja, kao i međunarodnim nevladinim organizacijama za dostavljanje projekata koji vode ka održivom razvoju i strukturnim promjenama kroz:


 

• donošenje i/ili sprovođenje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koje se smatraju neophodnim za podršku regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima.

 

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 27. maj 2020. godine do 23:59 sati.
Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku ovdje.