Naslovna AKTUELNO Upute iz Federalnog ministarstva zdravstva

Upute iz Federalnog ministarstva zdravstva


Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je naredbu kojom nalaže Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo u FBiH kao i kantonalnim kriznim štabovima da osiguraju da svi BiH državljani kao i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH a koji su se unazad 7 dana, računajući od 24. februara, vratili iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave  svom nadležnom Zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju te ostanu u kućnoj samoizolaciji.

 

U slučaju pojave simptoma  respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj i otežano disanje) trebaju telefonom obavijestiti hitnu pomoć.

 

Također, je preporučeno da se u cilju sigurnosti učenika i nastavnika otkažu ekskurzije i organizirana školska putovanja u Italiju.

 

Bosanskohercegovačkim kao i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH preporučuje se da ne putuju u zemlje u kojima se pojavio novi koronavirus (COVID-19).