Naslovna AKTUELNO Uskoro dostupna online platforma o izloženosti prirodnim katastrofama

Uskoro dostupna online platforma o izloženosti prirodnim katastrofama

Ilustracija
Ilustracija

U Sarajevu će 7. novembra biti upriličeno predstavljanje proširenog “Sistema za analizu rizika od katastrofa” (DRAS) – prve online platforme koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti prirodnim katastrofama – poplavama, klizištima i zemljotresima za sedam jedinica lokalne samouprave u BiH.

 

 U sklopu projekta Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa (IDRM), koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u proteklih par mjeseci razvijena je DRAS platforma koja pored Tuzle i Doboja, obuhvata pet dodatnih jedinica lokalne samouprave – Maglaj, Laktaši, Lukavac, Zvornik i Brčko distrikt BiH.

 

 

IDRM projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima, te drugim agencijama.

 

Štete uzrokovane katastrofama u BiH kontinuirano se povećavaju, a stanovništvo se svakodnevno suočava sa katastrofama manjih razmjera. Kao odgovor, na sve učestalije ekstremne vremenske pojave Projekt „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRM) ima za cilj da ojača institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) na svim nivoima vlasti postavljanjem pravnih i strateških okvira i sprovedbom mjera za upravljanje rizicima od katastrofa i klimatskih promjena.

 

Projekat finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima, te drugim agencijama.