Naslovna AKTUELNO Uskoro novi način prikupljanja statističkih podataka u BiH

Uskoro novi način prikupljanja statističkih podataka u BiHStatističke institucije u Bosni i Hercegovini će prvi put nakon 10 godina dobiti novi okvir uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

 

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put, od 2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima. Ta aktivnost se realizuje kroz projekat „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ uz finansijsku podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

 

Svrha tog projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u narednim istraživanjima riješit će se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. godine u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena rezultirale vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.

 

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH. Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visok kvalitet statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.

 

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine s već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova. Predmet tog projekta, koji se provodi u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, jeste ažuriranje za prva četiri kvartala. Nakon završetka projekta, ažuriranje će nastaviti tri statističke institucije u BiH.

 

U prvom kvartalu potrebno je provesti popisivanje/ažuriranje ukupno 696 primarnih jedinica uzorka. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

 

Predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana s početkom terenskog rada za prvi kvartal 17. septembra ove godine.

 

Zbog značaja tog projekta statističke institucije su zamolile nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji tog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.