Naslovna AKTUELNO Uspješan projekat ” Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom”

Uspješan projekat ” Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom”

U protekle 4 godine Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla uspješno je realizovao projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ koji je u fokusu imao rad sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

 

 

Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos“ je izradio jedinstven Model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina. Ovaj Model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama. Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost Modela, on može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva, kao što su omladinske organizacije.

 

 

Budući da su osobe s invaliditetom izložene nepovoljnom položaju i diskriminaciji u svim sferama života, ključan cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer podrške (podrške među jednakima). Rezultat koji je danas evidentan su 15 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju njihovih prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi od njih su postali svjesni svojih prava koja im pripadaju.

 

 

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih osoba sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti.