Naslovna AKTUELNO Ustavni sud FBiH presudio: Ukidanjem pondera 2 nije povrijeđeno pravo sarajevskih općina

Ustavni sud FBiH presudio: Ukidanjem pondera 2 nije povrijeđeno pravo sarajevskih općina

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je utvrđeno da promjenom pondera Kantonu Sarajevu nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Ilidža koje su tražile zaštitu prava na lokalnu samoupravu.

Općine Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Ilidža podnijele su Ustavnom sudu Federacije BiH 6. aprila zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi s primjenom Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. U svom zahtjevu navode da jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja Zakona nisu konsultovane lično, a niti putem Saveza općina i gradova FBiH te da Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije razmatrala Prijedlog osporenog Zakona.

“Podsjećaju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dana 11. marta 2021. godine dala Mišljenje V. broj: 424/21 na Prijedlog osporenog Zakona. U tom mišljenju je navedeno da predložena izmjena propisa direktno utječe na budžet Kantona Sarajevo i dovodi do ugrožavanja ravnoteže kantonalnog budžeta, ustanovljene postojećom formulom, kao i do devijacija u raspodjeli prihoda koje nisu analizirane i popraćene izračunima o utjecajima na izvršenje budžeta ovog kantona…”, stoji u zahtjevu.


Ustavni sud je zatražio od Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Doma naroda Parlamenta FBiH da u roku od 30 dana od dana prijema akta dostave odgovore na zahtjev podnosioca, a traženi odgovori nisu dostavljeni.

Na kraju obrazloženja, Ustavni sud smatra da osporenim Zakonom nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu navedenih općina iz razloga što se radi o izmjenama Zakona koji se direktno ne tiču jedinica lokalne samouprave, pa samim tim izostanak konsultacija ne predstavlja pvoredu prava na lokalnu samoupravu općina: Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Ilidža.

Jedan od inicijatora ovog Zakona je i Jasmin Duvnjak (SDA) koji je ovim zakonom želio postići ravnomjerniji ekonomski razvoj ji više socijalne prave i solidarnosti i drugih kantona/gradova/općina u FBiH.

“Kolege iz Kantona Sarajevo (ne želim im nakon ove naše velike pobjede ni imena spominjati, a ponajviše ih je u ovoj “Osmorci”) su nas nazivali neznalicama, jadnicima, siledžijama, mrziteljima Glavnog grada, lokalnim populistima, rušiocima ekonomskog sistema. Njihove kritike smo mogli i razumjeti, ali kako shvatiti da nas je gradonačelnik Zenice (koja je kao i mnoge druge regije godinama bila finansijski zakinuta) nazvao rušiteljima Sarajeva i kancerima ovog društva. Kad-tad će morati tražiti halala za ovu gnusnu uvredu i nepromišljenu neljudsku kvalifikaciju”, napisao je Duvnjak te dodao da Kantonu Sarajevo nije totalno ukinut povlašteni ponder nego da je reduciran sa 2 na 1,3 u konačnici.

“Novim Zakonom osigurali smo od 1.januara 2023.godine i u narednim godinama stotine i stotine više miliona KM za ostalih 9 kantona, među kojima i ponajviše za Zeničko-dobojski kanton. Nakon što su izgubili parlamentarnu utakmicu i utakmicu argumenata na javnim raspravama (na koje su slali ‘ekonomske eksperte’ koji dalje ne vide od naplatnih kućica kod Vogošće i Tarčina) pokušali su njihovi ‘pravni eksperti’ osporiti ustavnost ovog zakonskog akta. I nisu uspjeli, ZAKON JE U SKLADU SA USTAVOM, jer nisu bili u pravu, jer ne shvataju da u državi moraju vladati načela solidarnosti, pravde, socijalne kohezije i da se novac raspodjeljuje u skladu sa ustavnim nadležnostima i javnim poslovima dodijeljenim nižim nivoima vlasti (fiskalni federalizam), a ne po inerciji i volji centara političke i finansijske moći. Država nije firma, pa da se novac od indirektnih poreza (općih poreza kakav je PDV) dijeli kao dividenda u dioničkom društvu.”

Na kraju je poručio da je Sarajevo glavni grad, ali da voli i Krajinu, Podrinje, Posavinu, Hercegovinu, Travnik, Banjaluku, Brčko, Zenicu i svaki pedalj domovine.