Naslovna AKTUELNO Usvojen prijedlog zakona o jednoobraznosti mjesnih zajednica u Federaciji BiH

Usvojen prijedlog zakona o jednoobraznosti mjesnih zajednica u Federaciji BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

 

Razlog za donošenje Zakona je izmjena odredbi koje se odnose na mjesne zajednice u cilju postizanja neophodnog minimuma jednoobraznosti na nivou Federacije BiH.


 

Također, predviđeno je preciznije definiranje organa mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnosilaca inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržine akata koji se odnose na rad mjesne zajednice kao i izvora finansijskih sredstava.

 

Ovdje je iskanuta potreba uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica sa jedinicom lokalne samouprave što se želi postići formiranjem Kolegija mjesnih zajednica.

 

Postojeći Zakon predviđa uzajamnu mogućnost organa jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke odnosno akta za koji se smatra da je neustavan odnosno nezakonit.

 

U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na nivou jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred nadležnim organom. Pri tome, nadležni organ nije preciziran čime je nastala pravna praznina koja je stvarala teškoće u dosadašnjoj primjeni Zakona.