Naslovna AKTUELNO Utvrđena preliminarna rang lista za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih...

Utvrđena preliminarna rang lista za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija


 

Općina Lukavac i ove godine raznim vrstama pomoći iskazala je senzibilitet prema socijalno ugroženim porodicama.

 

Tim povodom realiziran je i Javni poziv za pomoć učenicima iz socijalno ugroženih porodica u vidu subvencije mjesečnih karata.

 

Nakon što je općinski načelnik objavio  Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac za budžetsku 2021. godinu i to za period 01.septembar 2021. godine – 31.decembar 2021. godine, u iznosu od 10.000,00 KM, komisija je utvrdila i preliminarnu listu korisnika.

 

Na osnovu tačke IX. Odluke o posebnim kriterijima za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija u budžetskoj 2021. godini, Broj: 05-02-924/21 od 08.03.2021. godine, tačke VII. Javnog poziva za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija u budžetskoj 2021. godini, broj: 02-04-1072/21 od 16.03.2021.godine, Komisija za provođenje Javnog poziva za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija u budžetskoj 2021. godini utvrđuje preliminarnu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom za raspodjelu sredstava za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija u budžetskoj 2021. godini.

Istu možete pogledati na linku  https://opcina.lukavac.ba/podaci/2021/10/Preliminarna-rang-lista.pdf