Naslovna AKTUELNO Vijeće RAK-a: Mjere pomoći elektronskim medijima u doba pandemije

Vijeće RAK-a: Mjere pomoći elektronskim medijima u doba pandemije

Imajuću u vidu da je trenutna zdravstvena kriza uzrokovana koronavirusom prouzrokovala opadanje prihoda korisnika dozvola u emitovanju, Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) donijelo je određene mjere.

 

“Izmijenjena je Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole, kojom se utvrđuje visina stope obračuna godišnje naknada za dozvole u emitovanju za 2020. godinu u iznosu od 0,25 % (umjesto 0,50%) od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2019. godini, a rok plaćanja obračunate godišnje naknade prolongiran je do 30.09.2020. godine. Odluka o donesenoj mjeri stupa na snagu nakon objave u Službenom glasniku BiH. Primjena ove mjere umanjiće rashode korisnika dozvola u emitovanju za iznos od oko 185.000 KM”, kaže se u saopćenju RAK-a.


 

Pored ove mjere, dodaje se, Vijeće Agencije je naložilo Agenciji da inicira proceduru donošenja odluke Vijeća ministara BiH na osnovu koje će Regulatorna agencija za komunikacije uplatiti cjelokupan godišnji iznos državnog doprinosa za korištenje frekventnog spektra u ime svih korisnika dozvola u emitovanju, a koji su u obavezi plaćanja navedenog doprinosa direktnom uplatom u budžet.

 

Primjena ove mjere umanjiće rashode korisnika dozvola u emitovanju u ukupnom iznosu od 643.520 KM.

 

Ovim povodom, generalni direktor Agencije, Predrag Kovač, ističe: “Pored inicijativa koje su Agenciji uputili Asocijacija elektronskih medija (AEM), Udruženje privatnih elektronskih medija (PEM), te Udruženje medijske industrije (UMI), Agencija je i samostalno prepoznala potrebu da donese mjere koje imaju za cilj pomoć korisnicima dozvola u emitovanju kako bi, u okolnostima trenutne zdravstvene krize, mogli da očuvaju nezavisnost, te da posao obavljaju u skladu sa najvišim profesionalnim novinarskim principima i načelima”.