Naslovna AKTUELNO Vlada FBiH: Lukavac dobija status grada

Vlada FBiH: Lukavac dobija status gradaVlada FBiH je podržala odluku Općine Lukavac o tome da ova lokalna zajednica dobije status Grada, saopšteno je iz Vlade FBiH.

 

Ovakvu odluku su općinske vlasti Lukavca donijele 13. juna 2018. godine.

 

Član 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH glasi: „Grad je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Grad se, osim ustavom, uspostavlja federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, odnosno odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije stava 1. ovog člana, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom središtu kao zaokruženom urbanom području živi najmanje 10.000 stanovnika. Grad u smislu ovog zakona predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stava 2. ovog člana. Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog člana, gradom se može proglasiti općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja.“

Vlada FBiH je utvrdila da Općina Lukavac ispunjava sve uslove da bude proglašena gradom, a koji proizilaze iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.

 

Stoga je Vlada FBiH naložila da Ministarstvo pravde pripremi Nacrt zakona o Gradu Lukavac.

 

(RTV Lukavac)