Naslovna AKTUELNO Vlada FBiH upoznata sa stepenom zagađenja tla nakon incidenta na “Bijelom moru”

Vlada FBiH upoznata sa stepenom zagađenja tla nakon incidenta na “Bijelom moru”

Federalni zavod za agropedologiju informirao je Vladu FBiH o rezultatima analiza tla s plavljenih područja, nakon isticanja tzv. Bijelog mora.

 

Uporedbom rezultata analiza tla nakon izlijevanja taložnice Bijelo more poduzeća Sisecam Soda Lukavac d.o.o. iz Lukavca u rijeku Spreču s kontrolnim uzorcima uzetih 24.4.2018. godine može se zaključiti da izliveni talog nije utjecao na pogoršanje onečišćenja tla na istraživanim parcelama, navedeno je u informaciji.


 

Federalni zavod za agropedologiju provodi, po nalogu Vlade FBiH, monitoring donjeg toka rijeke Spreče od 2014. godine, koji je pokazao vrlo visoke prekogranične vrijednosti PAH (policikličnih aromatskih ugljikovodika) i nekih teških metala. I ovom prilikom Zavod ukazuje na zabilježene visoke vrijednosti PAH-ova i žive, te predlaže nekoliko mjera s ciljem saniranja područja.

 

Jedna od njih je zabrana i ograničavanje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu.

 

Predložena je i zabrana ispuštanja otpadnih materija, te naplata troškova remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškova nanesenih poljoprivrednim proizvođačima. Potrebna je dekontaminacija, kao i planiranje uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bili umanjeni i preduprijeđeni ekološki incidenti, saopćeno je iz Vlade FBiH.