Naslovna AKTUELNO Vlada TK: 1,3 miliona KM za kontinuirano pružanja zdravstvenih usluga u situaciji...

Vlada TK: 1,3 miliona KM za kontinuirano pružanja zdravstvenih usluga u situaciji pandemije

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o kriterijima, namjeni i iznosu potrebnih inicijalnih sredstva javnim zdravstvenim ustanova na području Tuzlanskog kantona.

 

Ukupna inicijalna sredstva za ove namjene predviđena su u iznosu do 1.300.000 KM. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, namjena i iznos potrebnih inicijalnih sredstva, koja se imaju obezbjediti javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja kontinuiranog (nesmetanog) pružanja usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u situaciji pandemije virusa COVID 19.


 

Kriterij za raspodjelu sredstva utvrđen je na bazi broja medicinskog osoblja angažovanog u javnim zdravstvenim ustanovama na prevenciji i suzbijanju virusa COVID 19, korigovan za broj osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i minimalnog iznosa inicijanih sredstva potrebnih po zdravstvenoj ustanovi.