Naslovna AKTUELNO Vlada TK odobrila sredstva za sanaciju dimnjaka u OŠ “Gnojnica” (VIDEO)

Vlada TK odobrila sredstva za sanaciju dimnjaka u OŠ “Gnojnica” (VIDEO)

Periodični izvještaji o Budžetu Tuzlanskog kantona za period od 01. januar – 30. septembar 2018. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta kantona za isti period  usvojila je Vlada TK.

 

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta TK za prvih devet mjeseci ove godine u iznosu od preko 263 miliona KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 238.640.827 KM, evidentno je da je Budžet TK u ovom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit, u iznosu od  24.672.816 KM. Pomenuti  suficit tekućeg perioda rezultat je, s jedne strane povećanja poreskih prihoda, a s druge strane kontrole rashoda iz Budžeta.

 

Prihodi od indirektnih poreza u prvih devet mjeseci iznose 166.091.818,59 KM i u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prethodne godine veći su za oko 9 miliona  KM ili 5,83%. Porez na dobit ostvaren je u iznosu od 42.218.252,71 KM te je, u odnosu na ostvarenje iz istog perioda prošle godine veći za 9.431.699 KM ili za 28,77%.

 

S druge strane, kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima rezultiralo je značajnijim pozitivnim finansijskim stanjem u ovom periodu. Također, prva tri kvartala obilježena su pripremanjem programa korišteja sredstava, tako da se izvršenje ove grupe rashoda dinamički očekuje u posljenjem kvartalu 2018. godine. Sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata iz ovog izvještajnog perioda bt će korištena za finansiranje donesenih programa korištenja sredstava.

 

Kada je u pitanju korištenje sredstava sa pozicije “tekuća rezerva”, u ovom periodu Vlada je donijela odluke o odobravanju ukupno 276.106  KM, što iznosi 46,02% od ukupno planiranih sredstava, što također oslikava restriktivnu i domaćinsku politiku Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Informacija o arbitražnom postupku pokrenutom po prijedlogu kompanije GSHL London protiv Vlade Tuzlanskog kantona i „KHK” d.d. Lukavac i sudskim postupcima proisteklih iz Ugovora o pristupanju u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Koksna industrija Lukavac”prihvaćena je na sjednici Vlade TK.

 

U svrhu sanacije dimnjaka za centralno grijanje školskog objekta Vlada TK  je  odobrila 12.000,00 KM JU OŠ „Gnojnica” Lukavac.