Naslovna AKTUELNO Vlada TK podržala razvoj projekata javno-privatnog partnerstva

Vlada TK podržala razvoj projekata javno-privatnog partnerstva

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o provedbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu u 2018. godini.

 

Kako se u Izvještaju navodi, tokom 2018. godine finaliziran je regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo kojim su postavljeni temelji za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, te stvoreni uslovi i unaprijeđene procedure za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona.


 

Identifikovani su prvi potencijalni JPP projekti i objavljen je prvi zbirni pregledi potencijalnih projekata javno–privatnog partnerstva na Tuzlanskom kantonu, tzv. Katalog potencijalnih JPP projekata.

 

Ovaj dokument obuhvata preko 40 potencijalnih projekata čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede je u toku 2018. godine izdvojilo 100.000 KM za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Odabrano je ukupno sedam JPP projekata iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona koji su ostvarili pravo na sufinansiranje do maksimalno 50% troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga JPP projekta iz svoje nadležnosti.

 

Uspostavljena je i saradnja između Ministarstva privrede i Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) na implementaciji aktivnosti koje će doprinijeti intenziviranju primjene JPP-a, te su u okviru pomenute saradnje pripremljene dvije TAIEX aplikacije, koje su odobrene od strane Generalne direkcije Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Također je uspostavljena saradnja i sa Agencijom za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske.

 

U 2019. godini je planiran nastavak pozitivne prakse i intenziviranje aktivnosti iz 2018. godine, ali i realizacija novih aktivnosti koje u konačnici trebaju rezultirati unapređenjem javnih usluga i otvaranjem novih prilika za rast investicija na Tuzlanskom kantonu.