Naslovna AKTUELNO Vrijeme je za isplatu naknada angažovanima tokom izbornoga dana (VIDEO)

Vrijeme je za isplatu naknada angažovanima tokom izbornoga dana (VIDEO)

Kako bi isplatili naknadu za rad na Općim izborima 2018, koji su održani 7. oktobra, Općinska izborna komisija Lukavac pozvala je sva lica koja su bila angažovana kao članovi ili zamjenici članova biračkih odbora da najkasnije u roku od pet dana dostave kopiju tekućih računa i lične karte u kancelariju br. 69 u zgradu Općine Lukavac.

 

Pravo na naknadu imaju i ona lica koja su prošla obuku za rad u biračkim odborima, a nisu bili angažovani za rad na dan izbora.

 

Odlukom Centralne izborne komisije o visini naknade za rad biračkih odbora u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju redovna biračka mjesta predsjednik ima naknadu od 110 KM, član 80, zamjenik predsjednika kao i član angažovan na dan provođenja izbora 55, odnosno 30 KM i zamjenik predsjednika/člana koji nije angažovan na dan provođenja izbora a prošao je obaveznu obuku 20KM.

 

Kada su u pitanju mobilni timovi i biračka mjesta za glasanje u odsustvu predsjednik ima naknadu od 80 KM, član 60, zamjenik predsjednika i član koji su bili angažovani na dan izbora 40, odnosno 25KM i zamjenik predsjednika i člana koji nisu bili angažovani na dan izbora a prošli obaveznu obuku 20 KM.

 

Više informacija možete saznati u video prilogu Alema Meškovića.

 

(RTV Lukavac)