Naslovna AKTUELNO Za izgradnju željezničke infrastrukture izdvojeno 5,3 miliona KM

Za izgradnju željezničke infrastrukture izdvojeno 5,3 miliona KM


Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.

Za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice (EVP) Banlozi – Maglaj bit će utrošeno 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna – Podlugovi 2.841.000 KM.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, pojedinačno za svaki program, zaključe ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabave u slučaju da radove ne izvodi JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

Željeznice FBiH će za odobrena sredstava povećati udio državnog u temeljnom kapitalu ovog društva i o tome informirati nadležno ministarstvo, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.