Naslovna AKTUELNO Za lokalne izbore u BiH prijavilo se 135 stranaka

Za lokalne izbore u BiH prijavilo se 135 stranaka

U petak 3.7.2020. godine u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

U navedenom roku Centralna izborna komisija BiH je primila 587 prijava političkih subjekata za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine i to:

– Neovisni kandidati (nacionalne manjine) 47
– Grupe građana 20
– Udruženja građana 2
– Neovisni kandidati 383
– Političke stranke 135

Kako se navodi, u navedeni broj nisu ušle prijave pristigle u Centralnu izbornu komisiju BiH putem pošte, izvan roka.

“Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu bit će dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH a nakon što ga odobri Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa ranije utvrđenim rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija odnosno listi neovisnih kandidata”, saopćeno je iz CIK-a.

Imajući u vidu činjenicu da finansijska sredstva za organizaciju i provedbu izbora još uvijek nisu osigurana Centralna izborna komisija BiH navodi kako ulaže maksimalne napore da, u kapacitetima kojima raspolaže, izborni proces ne bude ugrožen i prekinut, ističe se na kraju saopćenja CIK-a.

Podsjetimo, izbori bi se trebali desiti 15. novembra, a na taj datum su pomjereni sa oktobra s obzirom na problem manjka finansijskih sredstava koji bi uskoro trebao biti riješen usvajanjem državnog budžeta.

Ipak, postoji opcija da se oni opet pomjere na sredinu decembra 2020. godine.