Naslovna AKTUELNO Za projekte zaštite okolice Vlada TK planira 2.532.000,00 KM

Za projekte zaštite okolice Vlada TK planira 2.532.000,00 KM

Vlada je saglasnost dala i na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada. Programom je planirana raspodjela ukupno 6.209.000,00 KM, od čega su 1.454.137,12 KM prenesena sredstva iz 2020. godine, dok su 4.754.862,88 KM sredstva planirana kao prihod u 2021. godini. Shodno donesenom programu, između ostalog je za projekte zaštite okolice drugim nivoima vlasti (općine i gradovi) je planirano ukupno 2.532.000,00 KM.

 

Za subvencije javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM, od čega je za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ predviđeno 200.000,00 KM, a preostali iznos planiran je za drugu fazu Idejnog projekta Izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada za deponiju – JP „Eko-Sep“ Živinice, te ostalim javnim preduzećima. Za podršku neprofitnim organizacijama planirano je ukupno 420.000,00 KM, od čega je 330.000,00 KM planirano za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima primjene mjera energijske efikasnosti na javnim objektima, a 90.000,00 KM je planirano za projekte ostalim nevladinim organizacijama po Javnom konkursu i obilježavanje manifestacija.

 

Za kapitalne projekte sufinansiranja privrednim društvima u privatnom vlasništvu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM.

 

Također, predviđeno je i 500.000,00 KM za podršku pojedincima za obnovljive izvore energije i to za zamjenu postojećih kotlova na ugalj kotlovima na pelet i eventualno drugim mjerama energijske efikasnosti u cilju smanjenja zagađenja zraka. Planirano je da se ova sredstva dodjeljuju po Javnom pozivu.

 

Planirana su i sredstva u ukupnom iznosu od 1.318.000,00 KM za projekte energijske efikasnosti javnih ustanova sa područja TK koja će se odabrati po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata.