Naslovna AKTUELNO Zabilježen novi ekološki incident na Spreči nizvodno od Lukavca

Zabilježen novi ekološki incident na Spreči nizvodno od Lukavca


28. decembra 2020., je ponovo primjećeno povećano zagađenje rijeke Spreče nizvodno od Lukavca. Kako navodi lokalno stanovništvo, uz rijeku se osjeti miris benzola, a primjećene su i mrtve i ‘ošamućene’ ribe. Ovakve situacije se nerijetko dešavaju na rijeci Spreči, a jedna takva situacija je bila i prije otprilike mjesec dana.

 

Centar za ekologiju i energiju je uputio zahtjev za inspekcijski nadzor Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog Kantona.

 

„Tražimo od relevatnih institucija i inspekcije da izađu na teren, uzmu uzorke vode i uginule ribe i preduzmu sve raspoložive mjere i postupke u skladu sa Zakonom i ovlaštenjima, te da javnost obavijeste o rezultatima kontrole.“, izjavili su predstavnici ispred Centra za ekologiju i energiju, Tuzla.

 

Poznato je da je zagađenje rijeke Spreče veoma ozbiljan i alarmantan problem, posebno u dijelu nizvodno od Lukavca. Analize kvaliteta vode rijeke Spreče koje je Centar za ekologiju i energiju uradio tokom prošle godine u sklopu Eko BiH projekta koji finansira Evropska unija i kampanje “Voda za sve!“, su pokazale prekomjerne koncentracije zagađujućih materija i teških metala u rijeci, a analize Federalnog agropedološkog zavoda su utvrdile postojanje organskih polutanata i teških metala i u okolnom zemljištu uz rijeku Spreču. Sve ovo upućuje na realnu opasnost da ovi teški metali dospiju u hranidbeni lanac i negativno utiču na ljudsko zdravlje.

 

Dakle, neophodno je hitno uključivanje svih relevatnih aktera u zaštitu i očuvanje naše rijeke Spreče i rješavanje ovog velikog problema.