Naslovna AKTUELNO Zahvaljujući bh. naučnicama na ovoj listi smo među najboljima u Evropi

Zahvaljujući bh. naučnicama na ovoj listi smo među najboljima u Evropi


Ujedinjene nacije proglasile su 11. februar za Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci, kako bi se obezbijedilo njihovo potpuno i jednako učešće u naučnim krugovima.

 

Nažalost, i danas manje od 30% istraživača širom svijeta čine žene koje su i dalje u neravnopravnom položaju u odnosu na muške kolege- manje su plaćene, rjeđe napreduju, dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani.

 

A upravo su djevojke i žene u nauci ono čime se naša zemlja može pohvaliti. Imamo ih više od jedne Austrije, Njemačke, Francuske….

 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu, broj žena diplomiranih studenata, magistara i doktora je u većini oblasti veći od broja njihovih muških kolega, izuzev informacionih i komunikacionih tehnogija. Samo u 2018. broj muškaraca doktora nauka iznosio je 106, a broj žena s istim zvanjem 87.

 

Prema mapi koju je uradio i objavio Miloš Popović, istraživač Instituta za bezbjednost i globalna pitanja (ISGA) Univerziteta u Lajdenu pokazuje da jako dobro stoje i susjedne zemlje, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, dok je Sjeverna Makedonija ubjedljivo na prvom mjestu.

 

Ovi podaci posebno dobijaju na značaju kada se zna koliko Bosna i Hercegovina ulaže u nauku. Poređenja radi 1990. godine za nauku izdvajalo više od 1%  bruto društvenog proizvoda ili više od 170 miliona KM, po tadašnjim cijenama. Nakon rata, sektor istraživanja i razvoja izuzet je od bilo kakve obnove, rijetko ko ga je i spominjao, a ulaganja su rapidno smanjena ispod 0,2% BDP!  U isto vrijeme prosjek ulaganja Evropske unije u nauku i istraživanje je 2,4 posto.