Naslovna AKTUELNO Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario suficit od oko 15 miliona KM

Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario suficit od oko 15 miliona KM


Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

 

Tokom prošle godine, ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 245.881.158 KM što je za 5.969.563 KM ili 2,49% više od planiranih, a za 5,83% više u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane ukupni rashodi i kapitalni izdaci su ostvareni u iznosu od 230.775.770 KM što je za 9.135.825 KM ili 3,81% manje od planiranih, a za 5,12% više u odnosu na prethodnu godinu. Iz ovog proizlazi da je Zavod fiskalnu godinu okončao sa viškom prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 15.105.388 KM.

 

Imajući u vidu sve navedeno, ali i Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada je danas zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sačini izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, prioritetno za realizaciju programa razvoja i unapređenja dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem kroz sufinansiranje obnavljanja i razvoja djelatnosti u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, u vidu nabavke medicinske opreme u skladu sa nivoom zdravstvene zaštite koju ta ustanova pruža, a koji će provesti u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona. Sredstva potrebna za realizaciju navedenog programa Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će obezbijediti angažovanjem viška prihoda nad rashodima ostvarenog u 2018. godini iskazanog u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu. U tom smislu planirano je povećanje programa zapošljavanja nezaposlenih doktora medicine i stomatologije po kriterijima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva TK, te povećanje programa Liječenje u inostranstvu i to na ime liječenja teških oboljenja kod djece, a koja se ne finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH.

 

Također, Vlada je od Zavoda zatražila da na ime izvršenja ugovorenog Programa zdravstvene zaštite svim ustanovama JZU DZ sa područja Tuzlanskog kantona, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JZU Opća bolnica „Dr Mustafa beganović“ Gračanica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa kojima Zavod ima ugovor, doznače sredstva u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade (1/12 ugovorenog iznosa) za mjesece april, maj i juni 2019. godine.