Naslovna AKTUELNO Zdravstveni savjet organizovao predavanje (VIDEO)

Zdravstveni savjet organizovao predavanje (VIDEO)


Zdravstveni savjet općine Lukavac održao je prvo predavanje na temu „Mjesto i uloga Zdravstvenog savjeta u zaštiti prava pacijenata“ čime su, nakon jednogodišnjeg kontinuiranog rada, krenuli i sa konkretnim aktivnostima.

 

O zakonskim pravima i obavezama pacijenata, kao i o ulozi ovoga Savjeta u zaštiti istih, prisutne građane upoznao je prim.dr.sc. Enes Osmanović,  predsjednik ovoga tijela.

 

 

Zdravstveni savjet kao jedini mehanizam građanske kontrole nad zdravstvenim sektorom, u Lukavcu je osnovano prošle godine, a kao savjetodavno tijelo ima dvostruku funkciju – da educira i pacijente i zdravstvene radnike iz oblasti zdravstvenih prava.

 

Kako bi što više unaprijedili odnose i stekli što realniju sliku o primjeni propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na našoj općini,  krenut će se i sa analizom i anketiranjem.

 

Iako se zakonska obaveza formiranja ovakvog tijela odnosi na sva tri nivoa, tj. lokalni, kantonalni i federalni, ove odredbe ipak nisu u praksi ispoštovane. Pored općine Lukavac, samo još jedna općina na nivou TK formirala je Savjet, a kočnicu u njihovom funkcionisanju prestavlja i nepostojanje viših kantonalnih i federalnih tijela.

 

Zdravstveni savjet općine Lukavac, kojeg čine osam članova, i u narednom periodu sprovodit će aktivnosti koje će voditi unapređenju odnosa i uspostavljanja partnerskih odnosa između pacijenata i zdravstvenih radnika, kao i poboljšanja stanja zdravstvenih usluga na našoj općini.

 

Iz Savjeta najavljuju da će edukativna predavanja u narednom periodu uslijediti i u drugim naseljima, a sa ciljem da što više pacijenata bude upoznato sa svojim zakonskim pravima, ali i obavezama.

 

Više informacija saznajte u video prilogu Suade Imamović.

 

 

(RTV Lukavac)