Naslovna AKTUELNO Zdravstvo u TK ozdravilo+VIDEO

Zdravstvo u TK ozdravilo+VIDEO

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona potpisali su ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić i potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić. Ovim se, prema zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, crpi reprezentativnost dodijeljena ovom sindikatu na federalnom nivou. Naime, obzirom na pokrenute sudske sporove, potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za zaključenje kolektivnog ugovora na području TK.

 

„Po prvi put od našeg osnivanja ulazimo u priču da možemo sami sebe da zastupamo i to je istorijsko djelo. Sa druge strane, u ovom momentu mi smo potpisali kolektivni ugovor za djelatnost doktora medicine i stomatologije na području TK“, izjavio je Admir dr. Suljić, predstavnik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.


 

Ministar zdravstva TK dr. Bahrudin Hadžiefendić iskazao je zadovoljstvo što se nakon višemjesečnih pregovora i sa jednim i sa drugim sindikatom  uspjelo približiti stavove i pronaći prelazno rješenje kojim će doktori TK, kao članovi federalnog sindikata,  moći crpiti federalnu reprezentativnost.

 

„Kada je u pitanju kolektivni ugovor i sam tekst mi smo doveli do značajnog poboljšanja materijalnog statusa, ne samo doktora medicine i stomatologije nego svih uposlenih u zdravstvu,  potpisivanjem Kolektivnog ugovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom“, rekao je ministar zdravstva u Vladi TK dr.Bahrudin Hadžiefendić, koji napominje i da je ispregovarani status na snazi od 1. juna, tako da će svi uposlenici u zdravstvu benefite osjetiti već na plati u julu. Uvedena su i značajna poboljšanja kada su u pitanju socijalni status i zaštita na radu.

 

„Kao Vlada svakako da smo zadovoljni što smo na kraju, nakon višemjesečnih pregovaranja postigli sporazum i potpisali granski kolektivni ugovor i njime regulisali prava kako materijalne, tako i nematerijalne prirode. Nadam se da ćemo u narednom periodu, obzirom da očekujemo donošenje nekih novih zakonskih rješenja koji će utjecati na prihode budžeta TK i fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja, biti u prilici da, ukoliko dođe do povećanja prihoda, sjednemo ponovno za sto sa predstavnicima sindikata i da razgovaramo o poboljšanju standarda uposlenih u zdravstvu, ali i dodatnom poboljšanju stanja u zdravstvu u TK“, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović. Također, premijer Suljkanović je dodao da današnji Kolektivni ugovor ne nudi ništa više od onoga što je Vlada već nudila Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije krajem aprila, ali nažalost tada nije došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora.

 

 

Ovim ugovorom ne mijenja se obim materijalnih prava koji je utvrđen ranije potpisanim Kolektivnim ugovorom za oblast zdravstva. Kada su u pitanju materijalna prava podsjećamo da je već ranije utvrđeno umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, te povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plaće, što je svojedobno usaglašeno sa predstavnicima oba sindikata u oblasti zdravstva. To znači da će se, za plaće uposlenika u zdravstvu, na godišnjem nivou, izdvojiti oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada.

 

(RTV Lukavac)