Naslovna Istaknuto 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar obilježava se svuda u svijetu. Prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Datum su prihvatile Ujedinjene nacije 1990. godine, kada je službeno potvrđen kao “međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama”.

 

Na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom svijeta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnost čiji je cilj da se spreči nasilje nad ženama.


 

Postoje razni oblici nasilja nad ženama, uključujući tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja i to najčešće od osobe iz svoje najbliže okoline, najčešće partnera. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 38 % ubistava  žena su počinili njihovi partneri. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni javnozdravstveni problem te se o njemu posljednjih godina provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu i u prevenciju. Nasilje u porodici bilježi se i na području Općine Lukavac,  a u većini slučajeva to su žene. Obilježavanjem 25. Novembra Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama  nastoji  sepodići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik neprihvatljivog društvenog ponašanja. O problemu nasilja nad ženama treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se bave ovim problemom treba potaknuti na međusobnu bolju suradnju i aktivnosti da bi svima osigurali život bez nasilja i diskriminacije.

 

 

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama započinje svjetska kampanja – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodicije međunarodna kampanja koju je pokrenuo prvi Institut za globalno žensko liderstvo i podržao Centar za žensko globalno liderstvo 1991. Godine isti se završava 10. drcembra, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava