Naslovna AKTUELNO 3. Decembar se obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. Decembar se obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom oglasilo se saopštenjem za javnost za javnost u kojem poručuju:

 

Osobe sa invaliditetom su i dalje najisključeniji i najsiromašniji građani Bosne i Hercegovine. 

Od 1992. godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se odlukom Ujedinjenih Nacija svake godine 03. decembra obilježava širom svijeta.

 

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom za 2018 godinu je:

 

“Osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguravanje jednakosti i uključenosti”.

 

Ova tema je usmjerena na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, jednak i održiv razvoj zacrtan dokumentom održivih razvojnih ciljeva 2030.

 

Ova tema se odnosi na stvaranje uslova za procese transformacije iznesene u Agendi za održivi razvoj 2030. Agenda 2030 daje obećanje da „nikog neće ostaviti po strani“. Osobe sa invaliditetom, kao i korisnici i agenti promjene društva, mogu ubrzati procese prema inkluzivnom i održivom razvoju i promovisati izdržljivo društvo za sve, uključujući potpuno dokidanje siromaštva u svijetu, smanjenje rizika od nepogoda i humanitarnih aktivnosti, kao i urbanog razvoja. Vlade, osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, akademske institucije i privatni sektor trebaju zajednički raditi kako bi postigli Ciljeve održivoga razvoja.

 

U našoj zemlji više od  80% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu ili je veoma blizu granice siromaštva. Pristup obrazovanju, zapošljavanju, uslugama socijalne i zdravstvene zaštite je veoma, veoma otežan.

 

Novi reformski procesi koji se najavljuju ponovo su usmjereni na uskraćivanje i onako nedostatnih vidova podrške za osobe sa invaliditetom, a što mi predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom smatramo nedopustivim.

 

Ratifikacijom UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Bosna i Hercegovina se obavezala stvarati uslove za dostojanstven život, puno poštovanje prava i osiguravanje jednakih prilika za uključenost osoba sa invaliditetom u društvo, a što se na žalost još uvijek ne događa.

 

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla povodom 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zajedno sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom sa područja TK, u ponedjeljak, 03. Decembra u „Kristalnoj“ Sali hotela Tuzla sa početkom u jedanaest sati  organizuje tradicionalni prijem za predstavnike institucija vlasti, medija, javnog i kulturnog života i druge građane Tuzlanskog kantona kako bi zajednički obilježili ovaj dan”.