Naslovna AKTUELNO GIKIL ne uplaćuje redovno naknade za zagađenje, a građane otrovima izlažu svakodnevno

GIKIL ne uplaćuje redovno naknade za zagađenje, a građane otrovima izlažu svakodnevno

Dok se menadžment GIKILa i radnici bore da ova kompanija nastavi sa radom, mnogi građani Lukavca strahuju za svoje zdravlje jer ova fabrika radi bez poštivanja zakonske regulative, nemaju ispunjene uslove za dobijanje okolinske dozvole, a pri tome ispuštaju izuzetno opasne i kancerogene otrove u okoliš.

 

U Domu zdravlja Lukavac novi karcinomi se otkrivaju skoro svakodnevno jer svaki od 27 timova porodične medicine ima u prosjeku jedan novotkriveni karcinom mjesečno. Oko 1 500 osoba uzima svakodnevno terapiju za plućne bolesti, a učestala su i brojna druga stanja i oboljenja koja se mogu direktno povezati sa zagađenjem.

 

Lukavac je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Da se striktno primjenjuju propisi, GIKIL bi odavno bio zatvoren.

 

Postoji jedan polutant koji je karakterističan za koksare i ima ga samo u Zenici i Lukavcu, a to je benzen, kojeg ispuštaju koksare. Benzen je opasna zagađujuća materija, koja nakon dugotrajnog izlaganja izaziva probleme u vidu anemije, smanjenja imuniteta, problema s reproduktivnim organima, a poznato je da dovodi do pojave leukemije. Osim zrakom, prenosi se i tako što se veže za čestice prašine, čijim udisanjem prodire duboko u respiratorni sistem i dalje u krv.

 

„Njegove se koncentracije uopšte ne mjere, vjerovatno da bi se sakrio uticaj tih postrojenja na zrak i na zdravlje građana. Mjerio se samo jedno kratko vrijeme u Zenici i koncentracije su bile katastrofalno više 260 od dozvoljenih 5 µg/m3!“upozorava Samir Lemeš, predsjednik UO zeničkog UG „Eko forum“.

 

Ovo je udruženje prije dva mjeseca tražilo od Fonda za zaštitu okoliša FBiH podatke za 4 velika zagađivača o plaćanju naknade. Dok Termoelektrana Kakanj te tamošnja Cementara plaćaju na vrijeme, GIKIL i zeničkiArcelorMittal kasne i po 3 godine, jer sudskim putem pokušavaju odgoditi ili jednostavno izbjegavaju plaćanje.

 

„Gikil Lukavac još dužan skoro pola miliona KM naknada, do sada su platili samo 1,1 milion KM. Sada je jasno zašto su tužilaštvo i federalno ministarstvo poduzeli akcije protiv te firme. Očito je da je organima vlasti samo bitan novac, a zdravlje građana može čekati,“ navode iz Eko foruma.

 

(RTV Lukavac)