Naslovna AKTUELNO 73,42% osoba u TK umrlo od bolesti cirkulatornog sistema

73,42% osoba u TK umrlo od bolesti cirkulatornog sistema

Vlada TK prihvatila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravlja u 2019. godini.

 

Kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu od 2009. do 2019. godine pokazuje negativne trendove. Stopa nataliteteta iznosi  8,19‰, mortaliteta 10,30‰, dok je prirodni priraštaj -2,11 ‰. U 2019. godini registrovano je 4.521 umrlih osoba i to 2.311 muškaraca i 2.210 žene. Najveći procenat umrlih je registrovan u dobnoj skupini starosti 65 i više godina (76,73%). Od ukupno deset vodećih uzroka umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini 73,42% su iz grupe bolesti cirkulatornog sistema: povišen krvni pritisak, moždani udar, ishemična oboljenja srca, kardiomiopatija, te komplikacije i loše definisani opisi srčane bolesti.U ukupno registrovanom obolijevanju u okviru primarne zdravstvene zaštite ukupnog stanovništva, deset vodećih oboljenja (povišeni krvni pritisak, akutne infekcije gornjih disajnih puteva, dorzopatije, šećerna bolest te akutni bronhitisi i bronhiolitisi) učestvovalo je sa 198,364 ili 59,16%.

 

U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2019. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema, a stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 235/100.000 stanovnika. Kao najučestalije lokalizacije malignoma registrovani su dojka, prostata, pluća, debelo crijevo, mokraćna bešika i ženski reproduktivni organi.