Naslovna AKTUELNO Lukavac i Tuzla zajedno u borbi protiv novog zagađivača

Lukavac i Tuzla zajedno u borbi protiv novog zagađivača

Priča o gradnji odlagališta šljake i pepela koje bi služilo za potrebe Bloka 7 TE Tuzla, a koje bi se  nalazilo i na području općine Lukavac,  izazvala je burne reakcije građana, lokalnih vlasti i ekoloških udruženja.

 

I dok se u resornom kantonalnom ministarstvu vode užurbane aktivnosti oko druge faza izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana TK 2005. – 2025. koji predviđa i gradnju ovog šljačišta, sa druge strane stav je jasan – glasno NE još jednom zagađivaču. U tom kontekstu delegacija Općine Lukavac je, na čelu sa načelnikom Edinom Delićem, posjetila Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, gdje se još jednom izrazio kategoričan stav o odbijanju izgradnje. Načelnik Delić kazao je da su ovom prilikom resornog ministra upoznali sa važnim tehničkim detaljima površine koja je nekad bila rudnik i koja bi morala proći određene procese prije nego postane odlagalište. 

Načelnik Delić kazao je da je i ranije u više navrata iskazivao stav kojim se protivi ovoj izgradnji a koji je zauzela i lokalna zajednica, jer su na ovom prostoru već uložena sredstva za rekultivaciju.

 

Za grad, koji je i previše opterećen industrijskim zagađivačima, izgradnja ove deponije bila bi pogubna. Posljedice koje bi donijela su nemjerljive, a pored povećanja suspendiranih čestica u zraku koje bi se uduplale, procjenjuje se  da bi došlo i do ugrožavanja vrlo kvalitetnih izvorišta vode u Bistarcu. Primjer je to i šljačišta Divković gdje su vode kontaminirane teškim metalima.

 

Obzirom da bi po planu buduće šljačište na području naše općine zauzimalo 30 hektara, a na području općine Tuzla 40, razloga da se usprotive njegovoj gradnji imaju i građani Tuzle, a po ovom pitanju Gradska uprava Tuzla jasno se deklarisala da neće dozvoliti gradnju. Stoga su jučer prestavnici naše općine, zajedno sa predstvanicima nadležnih službi Grada Tuzla i predstavnicima Centra za ekologiju i energiju Tuzla, dogovorili daljne zajedničke aktivnosti i koordinaciju u ovoj borbi.

 

Bez obzira na daljni tok aktivnosti jedno je  sigurno, ni nadležni, a niti građani Lukavca, neće mirno čekati izgradnju još jednog zagađivača, boriće se svim zakonskim sredstvima, a u krajnjoj situaciji kažu da će i fizički blokirati njegovu izgradnju.

 

Video prilog pripremila je Suada Imamović.

 

(RTV Lukavac)