Naslovna AKTUELNO Admir Mosorović predsjednik Skupštine Turističke zajednice Lukavac (VIDEO)

Admir Mosorović predsjednik Skupštine Turističke zajednice Lukavac (VIDEO)


Osnivačka skupština Turističke zajednice Lukavac održana je u prostorijama Općine Lukavac. Za predsjednika je, na prijedlog resornih službi i načelnika, jednoglasno izabran Admir Mosorović.

 

Sve odluke i izbor radnih tijela usvojeni su jednoglasno, a razmatran je sljedeći dnevni red:

 

  • Izbor i imenovanje članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor Predsjedavajućeg Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje zapisničara i 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
  • Donošenje Statuta Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Lukavac,
  • Izbor i imenovanje predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona,
  • Donošenje Odluke o osnivanju i organizaciji Turističkog ureda Turističke zajednice općine Lukavac.

 

Izjavu za RTV Lukavac dao je predsjednik Turističke zajednice Admir Mosorović.

 

(RTV Lukavac)