Naslovna AKTUELNO Anketa o zadovoljstvu građana pruženim zdravstvenim uslugama tokom pandemije u TK

Anketa o zadovoljstvu građana pruženim zdravstvenim uslugama tokom pandemije u TK

Mole se građani da, ukoliko su u periodu od marta 2020. tražili zdravstvenu uslugu za sebe lično – u svojstvu pacijenta, ili za drugu osobu o kojoj skrbe ili su njen zakonski zastupnik, odgovorite na pitanja iz ankete koja je postavljena na web stranici Vlade TK. Anketa je anonimna i služi isključivo svrsi poboljšanja pružanja usluga stanovništvu.

 

Link za anketiranje je:


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIiu7xzG1to7ijz-sLJ0V_VgC1oJjxZIgkmq-lFYHcRa5E4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0