Naslovna AKTUELNO Bh. izvoz od kraja 2020. se oporavlja, ali i dalje otežan transport

Bh. izvoz od kraja 2020. se oporavlja, ali i dalje otežan transport


Agro i prehrambena industrija bilježe porast u robnoj razmjeni, a na to je najviše uticalo spasavanje ugovora s Turskom.

 

Određeni rast bilježi i drvna industrija jer su opstali ugovori za tržišta koja su i dalje mogla primiti tražene robe poput namještaja.

 

O transportu u 2020. godini je Vuković govorio kao oblasti s posebnim obilježjima zbog značajnog mada ne i potpunog zastoja u tim uvjetima kada su mjere država bile nekoordinirane jer ih je svaka donosila na svoj način, a sve iziskivalo prilagođavanje pri dovozu i odvozu roba.

 

Problem otežanog transporta je i dalje aktuelan, zaključio je Vuković.

 

Ekonomija Bosna i Hercegovine zabilježila je u 2020. godini pad GDP-a od 6,5 posto, dok je tržište rada i ranije, 2018. i 2019. godine, imalo pad, a s početkom pandemije naročito.

 

Ipak je s protokom vremena zabilježen rast, što nije rezultat novostvorene vrijednosti već vraćanja ljudi na posao kad su popustile rigorozne mjere.

 

Vuković je povodom mjera kriznih štabova u Bosni i Hercegovini kazao da je Vanjskotrgovinska komora od početka apelovala da ih ne treba donositi generalno već prilagođavati proizvodnim granama zasebno, budući da svaka ima specifičnosti i da je pod određenim uvjetima, proizvodnja mogla biti bolja u određenom obimu.

 

Apel da mjere budu prilagođene granama stoji i dalje, zaključio je Vuković.

 

Svjetska ekonomija se lagano oporavlja nakon početnog šoka u pandemiji, a tome će zasigurno doprinijeti i pojava vakcine protiv koronavirusa.

 

Suzbijanje virusa je ključno pitanje i u predloženim mjerama Vanjskotrgovinske komore BiH za izlazak iz krize, a jedna od narednih predloženih je smanjenje nameta na transport roba.