Naslovna AKTUELNO Bivši parlamentarci bi ipak mogli ostati bez “bijelog hljeba”

Bivši parlamentarci bi ipak mogli ostati bez “bijelog hljeba”

Povlačenjem potpisa Sadika Ahmetovića i Salke Sokolovića sa zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH osujećen je pokušaj državnih parlamentaraca za vraćanje “bijelog hljeba”.

 

S obzirom na to da je ostalo nejasno da li zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović i Salko Sokolović mogu povući potpise sa zahtjeva kojim je praktično zatraženo vraćanje “bijelog hljeba”, od Ustavnog suda BiH tražili smo da nam odgovori da li će uvažiti Ahmetovićev i Sokolovićev zahtjev za brisanje njihovih potpisa sa zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

 

“Podnosilac zahtjeva može u toku postupka, a prije donošenja odluke Suda, odustati od zahtjeva. Članom 63. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine propisano je da će Ustavni sud donijeti odluku kojom obustavlja postupak o zahtjevu kada je u toku postupka podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva”, rekli su nam u Ustavnom sudu BiH.

 

Ustavni sud BiH pitali smo i da li će zahtjev za ocjenu ustavnosti biti razmatran s obzirom na to da je povlačenjem Ahmetovića i Sokolovića na zahtjevu ostalo samo devet potpisa državnih parlamentaraca.

 

“Prilikom odlučivanja o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona Ustavni sud prvo razmatra pitanje dopustivosti, u skladu sa članom 19. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”, izjavili su u Ustavnom sudu BiH.

 

U Ustavu BiH jasno piše da sporove pred Ustavnim sudom BiH mogu pokretati članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjedavajući,
ili njegov zamjenik, bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine BiH, jedna četvrtina
članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta.

 

Povlačenjem potpisa Ahmetovića i Sokolovića sa zahtjeva praktično je srušen i princip jedne četvrtine zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH. To znači da je potrebno minimalno 11 državnih parlamentaraca da bi Ustavni sud BiH razmatrao ovaj zahtjev.

 

Prema svim procjenama, Ustavni sud BiH odbacit će zahtjev devet zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kao nedopustiv.

 

Podsjećamo, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović prošle sedmice uputili su zahtjev Ustavnom sudu BiH u kojem je zatraženo da se njihovi potpisi brišu iz zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

 

“Potpisivanjem zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi kojim je ukinut ‘bijeli hljeb’ napravili smo grešku. Svjesni te činjenice od Ustavnog suda BiH tražili smo da izbriše naše potpise sa zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH”, pisalo je u zajedničkom saopćenju za javnost Ahmetovića i Sokolovića.