Naslovna Istaknuto Budžet TK za 2021 godinu manji za 3.7 miona KM!

Budžet TK za 2021 godinu manji za 3.7 miona KM!


Obzirom na složenu ekonomsku situaciju zbog pandemije korona virusa, budžet TK za 2021 godinu predviđen je u iznosu od 427.70300,00. KM što je manje za 3,7 miliona KM u odnosu na 2020 godinu. Prihodi od indirketnih poreza  mogli bi iznositi 20232200,00 KM, dok su u 2020 godini iznosili 246000000,00 KM , što je po ovom osnovu manje za 44.000000,00 KM u budžetu za 2021 godinu.

 

Resorni ministar predviša tešku ekonomsku situaciju za TK u narednoj godini, ali će kako je kazao sve učiniti  da zadrže prava iz reda boračko.invalidske, socijalne zaštirtea i prava radnika. Za dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a planirano 13,7 miliona  KM, a za realizaciju programa socijalne zaštite planirano je  34,1 mikion  KM.Suficit do kraja naredne godine predviđen  je u ioznosu od 174 000 KM što bi se utrošilo za saniranje akumuliranog deficita iz predhodnog perioda. Utvrđeni nacrti  Budžeta  upućeni  su u daljnu skupštinsku proceduru nakon čega će uslijediti 15-dnevna rasprava.

 

Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 KM, 500.000,00 KM je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, za podršku povratku prognanih lica 200.000,00 KM, te 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Na potrošačkom mjestu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je 4,2 miliona KM, Sredstva vodnih naknada u iznosu od 9, 8 miliona  KM i sredstva za zaštitu okolice u iznosu od 3,3 mil km.